2015 is een belangrijk jaar voor mobile SEO. Nadat in novenber 2014 een “Voor mobiel” label in de SERPs verscheen, werd voor 21 april 2015 een belangrijke mobiel update aangekondigd. Met ons Google Analytics Dashboard helpen we je de ontwikkeling van je mobiele organisch verkeer op een eenvoudige manier te volgen. Je kunt het hier gratis downloaden :

Voeg deze dashboard toe aan je Analytics account

Hoe dit dashboard te gebruiken?

Deze 7 grafieken van onze dashboard zullen je helpen om te begrijpen hoe jouw website werd beïnvloed door de Google mobile update. Wanneer je de dashboard importeert, is het belangrijk dat je geen segmentatie-instellingen gebruikt die het verkeer via mobiel, desktop of tablets wegfiltert. Probeer je tijd-selectie te beperken tot een maximum van 9 weken, want sommige van deze grafieken tonen effectief niet meer dan gegevens van 9 weken tegelijk. In het ideale geval neem je de week van 21 april in het midden, met de 4 weken voor en 4 weken na de update.


Google mobile update - dashboard follow-up: Analytics overview

Wat is een mobiele sessie ?

De nieuwe rankings zijn gebaseerd op het toestel waarop de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Deze kunnen dus sterk verschillen voor dezelfde zoekopdracht via desktop, tablet of smartphones. In deze dashboard leggen we de nadruk op verkeer afkomstig van smartphones tegenover verkeer van deskstops, met minder aandacht voor tablets. Voor sites die niet mobile-friendly zijn, zou je de veranderingen vooral opmerken in de grafieken die enkel mobiel verkeer tonen.

Laat ons nu de grafieken bestuderen die je helpen om de impact van deze update te begrijpen:

Mobiele sessies van organische zoekopdrachten

Google mobile update - dashboard follow-up: Mobiele sessies van organische zoekopdrachten

Dit toont hoe vaak iemand met een mobiel toestel een zoekmachine gebruikte om op jouw site terecht te komen. Als de update niet resulteert in meer mobiel verkeer voor jouw site, dan ga je hier een neerwaartse trend opmerken. Als daarentegen je site wel geschikt blijkt voor mobiel verkeer en enkele van je concurrenten zijn dat niet, dan kan je hier zelf een stijging in het verkeer zien. Let er op dat deze update berekend wordt voor iedere pagina afzonderlijk, dus een deel van jouw site kan als mobiel-vriendelijk beschouwd worden en een hogere ranking verkregen, terwijl een dit voor een ander deel van de site niet het geval kan zijn.

Mobiele sessies per week en per verkeerstype

Google mobile update - dashboard follow-up: Mobiele sessies per week en per verkeerstype

Hier kan je de verschillende bronnen van je mobiele verkeer vergelijken. Als jouw site beïnvloed werd door de update, dan zullen vooral de balken van organisch zoekverkeer een daling vertonen. Het vergelijken van de verkeerstypes is belangrijk om te zien of er behalve de Google update geen andere oorzaken zijn die een daling in het verkeer kunnen veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld een technisch probleem of het afsluiten van een advertentie campagne.

Nieuwe mobiele gebruikers tegenover terugkerende gebruikers per week

Google mobile update - dashboard follow-up: Nieuwe mobiele gebruikers tegenover terugkerende gebruikers per week

Een andere grafiek om het mobiele verkeer op een relatieve manier te vergelijken. De balken met nieuwe gebruikers zullen een zekere daling vertonen als jouw site niet meer opduikt in mobiele zoekresultaten. De balken voor terugkerende gebruikers zullen meer stabiel blijven, maar ook daar kan na een tijd het verkeer dalen. Sommige voorgaande gebruikers zullen immers zoekmachines gebruiken om jouw site terug op te delven als ze die niet hadden gebookmarkt. Na de update zullen ze jouw site niet meer in de resultaten zien verschijnen, waardoor je ook hen als gebruikers verliest.

% nieuwe sessies van mobiele gebruikers en % van nieuwe sessies van desktop gebruikers

Google mobile update - dashboard follow-up: % nieuwe sessies van mobiele gebruikers

Google mobile update - dashboard follow-up: % van nieuwe sessies van desktop gebruikers

Deze twee grafieken zijn gemaakt om samen te gebruiken. Door na te gaan hoeveel nieuwe mobiele sessies je verkrijgt tegenover het aantal nieuwe desktop sessies, kan je ontdekken hoe je resultaten in mobiele zoekopdrachten zijn veranderd. De Google update kan resulteren in een daling van het aantal mobiele sessies terwijl de nieuwe desktop sessies stabiel blijven. Ook hier kunnen er weer andere oorzaken zijn voor een daling in het verkeer, maar de meesten daarvan zullen je grafieken voor mobiele en desktop sessies op een gelijkaardige manier beïnvloeden.

% Nieuwe sessies van organisch verkeer per toestel

Google mobile update - dashboard follow-up: % Nieuwe sessies van organisch verkeer per toestel

Dit vergelijkt gebruikers met mobiele, desktop en tablet toestellen die nieuwe sessies aangingen na het vinden van jouw site in de zoekmachine resultaten. Zoals met de andere comparatieve grafieken zullen de balken voor mobiele en tablet gebruikers geen negatieve verandering vertonen als jouw site niet werd benadeeld door de update. Door deze types van verkeer te vergelijken met het verkeer afkomstig van desktops kan je mogelijke externe oorzaken van veranderingen identificeren en uitsluiten.

Nieuwe gebruikers per toestel

Google mobile update - dashboard follow-up: new users by device

Dit taartdiagram geeft je een snel overzicht van alle soorten toestellen van nieuwe bezoekers. Dit is gebaseerd op de algemene instelllingen die je gebruikt voor je tijd-selectie. Op zich zal deze grafiek je geen evoluties tonen. Pas je tijds-instellingen aan naar een periode van enkele weken voor, tijdens of na de update en deze gegevens zullen je meer vertellen over de veranderingen.

Natuurlijk kunnen we doorlopend nieuwe ontwikkelingen in het mobiel algoritme van Google verwachten. We zullen dit dashboard dan ook blijven updaten. Laat ons weten als je vragen of suggesties voor verbeteringen hebt, of als je een berichtje wilt ontvangen wanneer we het dashboard updaten.